Fra nyttår harmoniseres gebyrer for renovasjon i Gjøvik, Land og Toten

Det skal lønne seg å sortere avfallet, og det skal lønne seg like mye enten en bor i Gjøvik, Land eller på Toten.