Adventstida faller sammen med den mørkeste tida i Norge, og for mange er det mørkt også i hverdagen nå. Midt i det mørkeste mørke ønsker Frelsesarmeen å formidle at vi kan få et glimt av lys. Et håp midt i fortvilelsens mørke. Søndag 4. desember kl.17.00 inviterer Frelsesarmeen til Kafègudstjeneste på PULS-Ditt værested hvor tema er: Fra mørke til lys.

Denne søndagen blir det fokus på håpet, kjærligheten, nærvær, varme og fellesskap.

På Kafègudstjeneste deltar du på det du selv vil. Frelsesarmeen sjekker verken dagsform, oppmerksomhetsspenn eller trosnivå, og du trenger heller ikke å synge hvis du ikke vil. Målet med gudstjenesten er å sammen finne ut mer av hvem Jesus er, og hjelpe hverandre til å bli oppmerksom på små lysglimt i hverdagen.

På Kafègudstjeneste er det kaffe og kaker før, under og etter gudstjenesten. Fellesskapet er uformelt og inkluderende, og atmosfæren er avslappet. Det vil bli sang og musikk, og ord til ettertanke. Inviter gjerne med deg noen og kom denne søndagen! PULS-Ditt værested håper denne "kaffepausen" vil gi deg påfyll for resten av uka!

Velkommen!