Gå til sidens hovedinnhold

Fra minus til pluss for stat og pasient

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har stor tillit til at Sykehuset Innlandet er dyktig også når det gjelder feltet økonomistyring. Min tillit er ikke mindre når det gjelder iverksettelse av riktige og nødvendige tiltak for å nå kravene til økonomiske resultater som myndighetene pålegger helseforetaket. Drastiske grep vil måtte tas i mellomfase for å innfri inntjeningskravet.

Dagens struktur er ikke bærekraftig faglig, og slett ikke god nok til å møte dagens og langt ifra morgendagens utfordringer.

Det samme gjelder dagens struktur når det gjelder økonomi; ikke bærekraftig, utdatert og ikke liv laga. Det er det enighet om i SI, HSØ og statsrådens Foretaksmøte.

Når den viktigste grunnen til en anstrengt økonomi og et negativt avvik fra budsjettet skyldes dagens utdaterte struktur (som eksempelvis medfører kostnadskrevende doble vaktlinjer), er det underlig at myndighetene ikke ser «i nåde» til dette faktum.

Sykehuset Innlandet vil måtte leve i en unntakstilstand fram til ny struktur er på plass. «Alle» er enige om at den vedtatte nye strukturen vil være bærekraftig både faglig og økonomisk. Den vil gi helt andre resultater og innfri de økonomiske forventningene. Skal et forståelig negativt avvik fra et budsjett sette en stopper for morgendagens sykehus, Mjøssykehuset, som til fulle vil innfri det viktigste, nemlig det beste helse- og sykehustilbudet for pasientene - og også sikre et pålagt plussresultat?

Kommentarer til denne saken