– Arbeidslivet har stort behov for flere fagutdannede. For regjeringen har det vært viktig å øke både kvaliteten og kapasiteten i fagskolene på en god måte. Jeg håper både unge fulltidsstudenter og eldre arbeidstakere benytter seg av det gode fagskoletilbudet vi har fra høsten av, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Det er i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 regjeringen har foreslått å bevilge penger til 1000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. I mai ble fylkeskommunene bedt om å melde inn hvor det var behov for nye fagskoleplasser og hvor mange de hadde kapasitet til å oppskalere. Totalen på de innmeldte plassene var 1738.

Nå er plassene fordelt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Fordelingen er gjort med forbehold om vedtak i Stortinget.

– På rekordtid har fylkeskommunene sammen med fagskolene og partene i arbeidslivet lokalt, funnet frem til tilbud som arbeidslivet har behov for, og som fagskolene har kapasitet til å oppskalere. Det er ekstra imponerende at fagskolene er i stand til å styrke tilbudet sitt så mye på så kort tid, sier Diku-direktør, Harald Nybølet.

Ettersom en stor andel av studieplassene er til deltidsutdanninger, vil plassene kunne komme 1800 studenter til gode fra høsten 2020. De fleste studieplassene går til tekniske fag, helsefag og økonomisk-administrative fag.

Innlandet har fått 15 plasser innen data og IT, 14 innen helse, oppvekst, sosial og 53 plasser innen teknisk. Fagskolen Innlandet på Gjøvik får 58 av disse plassene.