Det har i mange år vært fokus på miljø, og hvilket ansvar vi i vår tid har for våre barn og barnebarns fremtid. Media brukes aktivt av miljøbevegelsen spesielt, for å fremme denne saken. (Ikke noe negativt i det)

Men, det er ikke bare MDG og miljøbevegelsen som har satt miljøsaken på kartet. Selv om de skal ha ros for å fokusere på denne utfordringen.

Alle partiene har et helhjertet engasjement for fremtiden og miljøet. Vi kan være uenig i hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig, men vi må ikke slå hverandre i hodet fordi vi er uenig i tiltakene. Det er viktigere at vi går sammen for å finne gode løsninger for samfunnet og fremtiden.

Også i Gjøvik er miljøet satt på kartet av alle partiene. Men, med ulikt fokus.

Vi i Gjøvik Krf vil si at forvalteransvaret, som er en grunntanke i mijøsaken, er det som ligger i bunnen av kristendemokratisk miljøpolitikk. Menneskene har fra tidenes morgen fått et ansvar for å forvalte det skaperverket som vi har, til det beste for alle mennesker. Likevel har økonomisk tankegang spilt miljøsaken ut på sidelinjen. Derfor er det bra at vi igjen har fokus på å bevare den jordkloden vi har fått ansvar for, og som vi lever på. Vi sier at det er pengene som styrer. Ja, det er dessverre blitt slik i alle saker i samfunnet. Men, derfor er det desto viktigere å fokusere på hvordan vi forvalter skaperverket, midt oppe i alle de utfordringene som samfunnet har. Forvaltning av skaperverket må ikke bli glemt, når vi planlegger og utvikler samfunnet.

Likedan er det viktig at forvalteransvaret kommer i fokus når vi reiser, handler, produserer osv. Vi må uansett tenke på at skaperverket fortsatt skal eksistere i uoverskuelig fremtid. Det vil si at også fremtidige generasjoner skal kunne nyte naturen, ha ren luft, kunne leve sunt og godt uten at tidligere generasjoner, det vil si du og jeg, overforbruker miljøet.

Hva kan vi gjøre for å forvalte på en rett måte. Da må vi bl.a. legge til rette for bedre kollektivtransport i hele Gjøvik kommune. Det må gjøres mulig å komme seg fra A til B på en måte som tilfredsstiller flest mulige behov. Nå er det slik at vi Gjøvik er en kommune med mange bygder. Flere og flere unge familier bosetter seg på bygda av økonomiske grunner. Dette igjen skaper mer biltrafikk inn og ut av sentrum, pga at folk skal til og fra jobb og skole. Dagens kollektivtilbud har blitt bedre i sentrum, men skaper utfordringer når man må bytte buss for å komme frem. Det må gjøres enda mer fordelaktig å ta buss, fremfor bilen. Her foreslår jeg at kommunen legger til rette for gode pendlerparkeringsplasser, slik at man tar bilen et stykke, for så å ta bussen inn til sentrum. Da må man slippe å vente i 15minutter på morgenen for å komme videre med buss nr.2. Likedan må vi forbedre kollektivtransporten på tvers i byen. Etter endringer i bussrutene, er det flere, spesielt eldre, som sliter med å komme seg frem til lege, apotek, osv.

Flere byer innfører nå helelektriske busser. Det er en god investering for samfunnet og miljøet. Gjøvik bør være med på denne reisen. Å bruke masse penger på førerløse busser, ser jeg som lite egnet pr. dags dato. Ja, de er elektriske, men de gjør folk arbeidsløse. Vi må ha råd til å ha folk i arbeid. Spesielt i serviceyrker som kollektivtransporten er.

Gjøvik Krf vil være med i førersetet for å bidra til et bedre miljø i utviklingen av bl.a kollektivtransporten. Selv om vi som parti er små iblant de store, så vil vi være aktivt med å styrke utviklingen av Gjøvik, også i et miljøperspektiv. Gjøvik Krf vil også fokusere på mange andre sider i miljøsaken, men det kan vi komme tilbake til.