Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, regionleder Iver Erling Støen i LO og regiondirektør Jon Kristiansen i NHO har skrevet innlegg, om det de kaller «grønt industrieventyr». De nevner fire forutsetninger for slik industri: Råvarer, kompetanse, kapital, og ren energi.

Veldig mye av den rene energien vi har bruker vi til oppvarming av boliger og annen bygningsmasse. Mulighetene for ny ren energi ble sterkt begrenset med både verneplaner og restriktiv Samlet plan for vassdragene, sent i forrige århundre. Dermed ble det nødvendig å supplere vannkraften med noe vindkraft, i landsdelen Midt-Norge. Protestaksjonen mot vindkraftutbygging på Haramsøya (nord for Ålesund) nå, likner mye på Mardøla-aksjonen mot vannkraftutbygging for ca. 50 år siden.

Vi mangler altså ren energi til «grønt industrieventyr», både fordi vi bruker mye slik energi til andre formål, og fordi vi i veldig mange tilfeller har prioritert «klassisk» vern av vassdragsnatur foran produksjon av vannkraft: I Valdres var det i mange år strid om kraftprosjektet Lomen. Kraftselskapet måtte til slutt gå med på en sterkt redusert utbygging, uten overføring av mye vann fra Vindevatna via magasin i Øyangen til kraftstasjonen.

Noen har lansert hav-vindkraft som «godt» alternativ til både omstridt vannkraft og omstridt vindkraft på land: Ved et oljefelt ute på Tampen (nesten halvveis til Shetland) skal det utplasseres 11 kompliserte, store og dyre flytende konstruksjoner, som til sammen skal produsere 88 MW, når det er sterk vind der. Dette er mindre enn den maksimale produksjonen i Åbjøra kraftverk i Valdres; men mye viktigere forskjell er at vindkraftproduksjonen ute på Tampen blir både ujevn, upålitelig og dyr!

«Gratis lunsj finnes ikke», sier noen amerikanere. Heller ikke vern av vassdragsnatur er gratis: Når vi verner vassdrag så det ikke blir kraft til produksjon av aluminium, blir det viktige metallet produsert andre steder: I beste fall i Qatar med bruk av gasskraft, og i verste fall i Kina med bruk av kullkraft. Dermed blir ekstra CO₂-utslipp i andre land konsekvens av vern av vassdrag her, og ekstra CO₂ i atmosfæren blir «pris» som våre barnebarn må betale for det!