– Forundret over hvor stort akuttsykehuset blir. Dette ligner på en tosykehusmodell.

Politikere er kritiske til størrelsen på akuttsykehus nummer to i Innlandet. Det er ikke Gjøviks ordfører, Torvild Sveen.