Gjennom oppslag i OA denne uka er det blitt kjent at krematoriet på Gjøvik ikke har stor nok kapasitet, og at det er behov for en ny ovn i tillegg til den ene som brukes i dag. Antall kremasjoner nærmer seg 1200 i året, og der går grensen for hva én ovn kan klare.

Samtidig går det fram av OA at politiske partier på Hamar nå bruker denne saken i valgkampen, og vil kjempe for å få flyttet krematoriet dit.

Til OA sier kirkevergen i Gjøvik, Jan Egil Pettersen: Jeg forstår deres ønske om et krematorium på Hamar, men det er mange gode grunner til at Gjøvik krematorium fortsatt bør være et felles krematorium for Innlandet. Han uttaler videre at det er manglende krematoriekapasitet i Innlandet. Han ber derfor politikerne på tvers av kommunegrenser om å snakke sammen og finne en god løsning. Og han forventer at Hamar og ordfører der fortsatt støtter et kompetent anlegg i Gjøvik slik de gjorde i 2007.

Han viser til at ordføreren i Hamar, Einar Busterud, selv gikk inn for et felles krematorium for Innlandet på Gjøvik i 2007. Da ble den ti år gamle kremasjonsovnen i Hamar stengt etter masse problemer. Ovnen kostet Hamar kommune millionbeløp, uten at de fikk den til å virke ordentlig.

– Det jeg har lært i denne saken er at et krematorium er et komplisert anlegg, det er mye etikk og forurensning forbundet med det, uttalte Busterud til NRK Hedmark og Oppland i november 2007. Han mente at krematoriet burde ligge slik at det var rasjonelt å bruke for flest mulig kommuner.

– Det kan godt være på Gjøvik eller i Ringsaker, plasseringen er jeg lite opptatt av, sa Hamar-ordføreren den gang.

Kirkevergen sier videre: Å drive et godt krematorium er både dyrt og komplisert, men viktigst av alt er kompetansen på å tilby en god, profesjonell og verdig tjeneste med høy etisk standard. Vi har investert mye for å ta dette ansvaret, og vi mener det totalt sett fortsatt vil være best for Innlandet å satse på et felles anlegg, veldig gjerne hos oss i Gjøvik!

– Nå haster det å bygge en ny ovn. Vi har god kompetanse på å drive krematorium, og det ligger godt til rette for å utvide fra en til to ovner i det eksisterende krematoriet, sier kirkevergen.

Krematoriet vårt er topp moderne. Vi satte inn et nytt styringssystem til en million kroner i fjor, for å redusere forbruket av fossilt brennstoff. Vi har dessuten null utslipp av farlige stoffer, konstaterer Pettersen.

Men utfordringen er at krematoriet er for lite til å håndtere den forventede veksten i kremasjoner.

Han har fremmet behovet for rådmannen og bedt eiendomsavdelingen i kommunen utrede hva det vil koste.

I kommunestyremøtet torsdag 20. juni stiller jeg følgende spørsmål til ordfører: Hva gjøres for at Gjøvik beholder krematoriet for Innlandet? Hvor står saken etter henvendelsen fra kirkevergen?

Kjetil Weyde

Gjøvik KrF