Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt kamp mot hovedsykehusmodellen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse Sør Øst vil på sitt styremøte neste uke vedta å gå videre på Sykehuset Innlandet (SI) sin store plan om et hovedsykehus, inkludert at det skal plasseres ved Mjøsbrua. Men det er ingen grunn til at vi motstandere av dette strukturvalget skal legge ned kampen. Alle argumenter vi har brukt vil fortsatt være gjeldende. Noen av dem har dessuten blitt klarere med den innstillingen som foreligger til styret, ikke minst de økonomiske.

Jeg leser innstillingen med et klart blikk på at Gjøvik inkluderes i alle scenarier. Grunnen til det er strålingsenheten – det vil bli for dyrt å reetablere en strålingsenhet i et nytt hovedsykehus. Dermed vil opprettholdelse av strålingsenheten sikre flere aktiviteter ved Gjøvik sykehus. Innstillingen til HSØ-styret omtaler behov for at et sykehus opprettholdes med planlagte innleggelser (elektivt). Dette blir trolig Gjøvik, sykehuset med den beste bygningsmassen i SI. Med opprettholdelse av Gjøvik Sykehus (men uten akuttfunksjon) og et akuttsykehus ved Mjøsbrua, hvordan blir da resten av strukturen? Det er nærliggende å tenke seg at hvis det skal opprettholdes et akuttsykehus i tillegg til hovedsykehuset, slik innstillingen drøfter, så må det bli på Elverum. Innstillingen til styret er nemlig klar på geografisk balanse.

Med andre ord nærmer vi oss den ærlige utredningen fra 2012 som sa at å etablere et hovedsykehus vil medføre nedleggelse av 4 somatiske sykehus, nå ligger det an til minst 2 nedleggelser. Det var riktignok uselgelig overfor politikere og innbyggere i innlandet i 2012, men ærlig var det. Med Anne Enger som styreleder kom imidlertid en taktisk vri: hovedsykehus pluss aktivitet i alle de andre sykehusene. Med andre ord at vi skal få et sykehusbygg til å dra på inn i framtida. Utrolig hva hun har penger til. Illusjonen ble kjøpt av sentrale politikere i H, AP og SP og maset om et slikt vedtak gikk bredt helt fram til innstillingen forelå til HSØ sitt styremøte i neste uke. Men la oss fortsatt være ærlige. Det blir ikke lenger aktivitet i alle sykehus, illusjonen er tatt litt ned i den saken som skal behandles i HSØ-styret. Men marsjen mot ærligheten fra 2012 pågår for fullt, det vil vi se når konseptfasen er ferdig om noen år, for mer må kuttes skal økonomien strekke til.

Hva skjer så når lillehamringene og gudbrandsdølene mottar meldingen om nedleggelse av sykehuset på Lillehammer? Hva skjer når hamarsingen ikke engang får sitt sykehustilbud redusert til et lokalmedisinsk senter? Hva skjer i Stange når Sanderud legges ned? Hva skjer med Vestre Toten Arbeiderparti når Reinsvoll legges ned og bygningsmassen selges til private aktører? Trolig lite for sistnevntes vedkommende, for de lar det jo skje. Psykiatrien har få på barrikadene og illusjonen om at Reinsvoll vil opprettholdes i en viss grad har blitt en hallusinasjon man ikke kommer ut av. La oss allikevel håpe at noen flere våkner og at det blir nye runder enten nå eller når virkeligheten kommer på bordet med utredningene som er klare om 2-3 år.

Endringer i befolkningen, nytt medisinsk-teknologisk utstyr, nye behandlingsmetoder og ikke minst digitaliseringen i samfunnet betyr selvsagt at sykehustjenestene og tilbudene må tilpasse seg. Etter min mening er den beste måten å møte framtida på å bygge på eksisterende struktur. Det HSØ aksepterer fra SI, dog med store forbehold i innstillingen, er at innbyggerne i Innlandet skal bli kasteball mellom et dyrt og for lite hovedsykehus og mangelfulle pleietilbud i kommunene – for der vil det mangle både senger og ansatte. Ta pasientene på alvor, avvis hovedsykehuset.

Kommentarer til denne saken