Fortsatt ingen spor etter ulv på Nordsinni

Etter melding om tre søyer som var tatt av ulv i området i slutten av august ble det gitt fellingstillatelse.