– Mjøslab har bekreftet at vannprøven som ble tatt på fredag inneholdt bakterier. Vi har fått svar på vannprøven fra i går, og den ser ut til å vise forekomster av bakterier, skriver Østre Toten kommune på Facebook.

Vann- og avløpsenheten anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset, og er først friskmeldt når det er tatt to rene prøver på rad fra drikkevannet.

– Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking ved mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i føre-var-prinsippet, skriver kommunen på Facebook.

Husstander tilknyttet Sivesind vannverk i Vestre Toten anbefales også å koke vannet.

Østre Toten kommune ber foreldre sende med barna kokt/rent vann til barnehagen og skolen.

– Som dere sikkert har fått med dere, har det i flere dager nå vært anbefalt å koke drikkevannet dere får i springen hjemme. Samme vannet er i springen i barnehagene og på skolen. For å være på den sikre siden, oppfordrer vi dere derfor til å sende med barna kokt/rent vann, skriver kommunen på Facebook.