Førte tilsyn med 5 utleiebygg i Gjøvik i fjor. Resultat: 16 avvik og 22 anmerkninger. Nå skal de undersøke 10 hybelbygg til

Dårlig inneklima, mangelfull radonmåling og fare for skadedyr. Det var noen av funnene som ble gjort under tilsyn med 36 boenheter fordelt på fem utleiebygg i Gjøvik høsten 2018.