Gå til sidens hovedinnhold

Forsvaret i Østerdalen og sykehus

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forsvaret snakker gjerne om «The golden hour» I forhold til medisinsk behandling. Dette er et velkjent prinsipp. Wikipedia sier: «The golden hour is the period of time after a traumatic injury during which there is the highest likelihood that prompt medical and surgical treatment will prevent death.”

I dag er det rundt 2700 ansatte i Rena leir og Terningmoen. I tillegg kommer 500-600 vernepliktige soldater og et større antall kurselever. I henhold til den vedtatte langtidsplanen for forsvaret, vil disse tallene øke betydelig i årene som kommer. I tillegg har det hvert fjerde år vært gjennomført store NATO øvelser i tilknytning til Østerdalen garnison, og den neste kommer i 2022. Forsvaret har noen av sine «skarpeste» avdelinger i tilknytning til Rena leir; Forsvarets spesialkommando og Telemark bataljonen og resten av Hærens hurtige reaksjonsstyrke.

Forsvarets virksomhet er belagt med en viss risiko, og ulykker vil skje fra tid til annen og da er det som for alle andre, viktig at man har kortest mulig tid og vei til sykehus og profesjonell behandling.

Utenlandske avdelinger, og de er det mange av, som trener og øver i regionen har alltid vært opptatt av hvor nærmeste sykehus befinner seg.

Elverum sykehus er gunstig plassert og er en sikkerhetsfaktor i forhold til den store aktiviteten som forsvaret har i regionen. En nedlegging av Elverum sykehus og Moelv eller Brumunddal som nærmeste sykehus, vil bety en klar reduksjon og økt risiko i det medisinske tilbudet i tilknytning til Forsvarets hovedvirksomhet i Sør-Norge.

Kommentarer til denne saken