Førstekandidaten trekker seg

Frida Ropphaugen (22) topper valglista for Rødt, men trekker seg fra lokalpolitikken. Hun erstattes av Tor Sundheim (75).