Første skiftesamling for Ektebunad AS: – Ville gått konkurs selv om pandemien ikke hadde inntruffet

46 krav på til sammen 2.189.339 kroner er meldt inn til konkursboet.