Forsøpling i Gjøvikmarka

Noen har «glemt» igjen en hel del ting ved skiløypa ved Gravåsen i Gjøvikmarka.