Forsøkte i årevis å påvirke politikerne – fikk tryggere skolevei etter et brev til administrasjonen

Kommunen vil nå sette ned fartsgrensen på to veier som fører til Grande skole. Tiltak på en veg på Biri skal også vurderes.