Det er allment kjent at ungdommer med mindre motorsykler (ca. 125 kubikk) gjør mye for å få mer lyd. Mye lyd skal liksom kompensere for fart. De skifter eksospotter og tar også ut lyddempere. På den måten oppnår de en meget høy og gjennomtrengende lyd. Dette er som kjent ulovlig, og meget irriterende for den øvrige befolkning. Det er en så intens og høy lyd at det kan være helseskadelig å oppholde seg i nærheten. Ja det er også noe lyd av en stor Harley Davidson, men det er noe helt annet, og helt akseptabelt.

Jeg vil foreslå at politiet tar noen runder og har fokus på dette. Når de finner disse syklene så ta skiltet umiddelbart. Å gi et mindre forelegg hjelper ikke. Uten skilt i noen dager, og gjerne gjentatte ganger, vil kanskje få disse ungdommene til å forstå at de er tjent med å kjøre lovlig. Jeg mener at det er på tide at politiet tar dette mye mer alvorlig. Dette er blitt et meget stort problem, og til stor sjenanse.

En annen sak som de også bør ha mer fokus på er fartsoverskridelser av biler med hengere /campingvogner. Ved kjøring på veier med fartsgrense 110 km/t, der vi legger oss i fartsgrensen, opplever vi stadig å bli forbikjørt av slike kjøretøy. Dette er jo ulovlig, og også meget farlig. Dessverre er det mange av disse førerne som ikke er klar over de farer de utsetter seg selv og andre for. Det er dessverre aldri noen kontroller å se langs veien på dette problemet. Vel å merke er det nå mulig å kjøre i 100 km/t med henger/campingvogn etter nye forskrifter, men da skal det foreligge egen godkjenning og merking. Det ser vi sjelden på de hengerne som kjører forbi.

Fortsatt god sommer og lykke til med kontroller!