Gå til sidens hovedinnhold

Forslag om kutt i momskompensasjon rammer frivillige organisasjoner

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nylig blitt kjent at regjeringspartiene på Stortinget går inn for å kutte 15 millioner kroner i den foreslåtte potten til momskompensasjon til frivillige organisasjoner i statsbudsjettet for 2020.

Dette rammer både idrettslag, turforeninger, musikkorps, speiderbevegelsen, humanitære foreninger og den frivillige redningstjenesten.

I 2015 utarbeidet regjeringen sin egen frivillighetserklæring. Her heter det: Regjeringen anerkjenner frivilligheten som en viktig aktør i å løse samfunnsoppgaver, blant annet som leverandør av helse- og sosialtjenester og i beredskapsarbeidet.

Videre sier de: Regjeringens samspill med frivillig sektor skal preges av:

· Forutsigbarhet

· Åpenhet

· Tillit

· Tilgjengelighet

I forbindelse med regjeringsforhandlingene på Granavollen i januar 2019 fikk noen av våre aktive frivillige møte representanter fra regjeringspartiene. Vårt hovedfokus var nettopp momskompensasjonen. Samtlige partier ga rosende tilbakemeldinger til vår organisasjon og frivilligheten generelt. Vi satt igjen med et bestemt og sterkt inntrykk av stor forståelse for frivillighetens betydning, behov, utfordringer og ikke minst den store betydningen av momskompensasjonen. Vi hadde en god følelse av at regjeringen ville bidra til bedre rammebetingelser for frivilligheten.

Statistisk Sentralbyrå publiserte nylig helt nye tall som viser at frivillig innsats i Norge tilsvarer hele 142.000 ubetalte årsverk, eller 75,5 milliarder kroner i lønnskostnader hvert år. I tillegg vet vi at frivillig innsats har en uvurderlig betydning for folkehelsa i landet vårt.

Kutt i momskompensasjonen rammer alle frivillige organisasjoner som er avhengige av store investeringer, som når turforeningen må fornye sine løypemaskiner, når musikkorps skal fornye instrumenter eller når de frivillige redningsorganisasjonene skal fornye sitt beredskapsmateriell.

Røde Kors har over 300 aktive lokale hjelpekorps, noe som utgjør en viktig del av den frivillige redningstjenesten i landet vårt. Vedlikehold og utskifting av snøskutere, ATV-er, hjertestartere og annet beredskapsutstyr utgjør en stor del av budsjettet for Røde Kors.

Å redusere momskompensasjonen vil kunne svekke mulighetene til å opprettholde og videreutvikle den beredskapsevnen alle de frivillige redningstjenestene bidrar med til samfunnet i dag.

Røde Kors opplever at dette står i sterkt kontrast til regjeringens Frivillighetserklæring. Vi forventer at forslaget om å kutte i momskompensasjonen til frivillige organisasjoner blir nedstemt i Stortinget.

Kommentarer til denne saken