Gå til sidens hovedinnhold

Forskjellene må ned

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2021 ble året da det i påsken var rekordlange køer til utdeling av mat for folk med vanskelig økonomi i Norge – samtidig som kursene på Oslo børs nådde historiske rekordhøyder. Vi nordmenn liker å tro at vi bor i et samfunn med høy grad av likhet. Sannheten er at de økonomiske ulikhetene i Norge er store, og at de har økt de siste årene.

I åtte år med Høyre-regjering har de rikeste fått en stadig større andel av kaken. De rikeste 0,1 prosentene har fått har økt sin andel av den totale nettoformuen i Norge med 40 prosent under Erna Solberg, og eier nå 11,6 prosent. De rikeste 10 prosent eier godt over halvparten. Formuesulikheten i Norge er på nivå med Storbritannia, og høyere enn i land som Spania, Frankrike og Italia.

Vi har sett under koronakrisa at de store og mektige har fått bestemme spilleregler. Store bedrifter har fått milliarder i krisestøtte av Høyre-regjeringen uten at det har blitt stilt krav til dem. De store krisepengene ble brukt på olje og luftfart, etter massivt press fra de sterkeste næringsinteressene i landet.

Samtidig øker fattigdommen. Barn som bor i familier med vedvarende lavinntekt øker både i andel og antall, fra 8,6 prosent da Solberg tok over til 11,7 prosent i 2019. Det er 31 600 flere fattige barn nå enn da Erna Solberg kom til makten. Korona-pandemien er blitt en forskjellskrise som har rammet de som hadde vanskelige livssituasjoner fra før langt hardere enn andre, mens de som hadde mest fra før har rykket ytterligere fra. Regjeringen og stortingsflertallet har ikke vist nødvendig vilje til å iverksette tiltak. Dermed har Norge det siste året utviklet seg i en svært betenkelig retning.

Det trengs en kraftfull politikk for å snu utviklingen: en rettferdig skattepolitikk og en satsing på velferd, en ny boligpolitikk og et trygt arbeidsliv. Fagbevegelsen er helt avgjørende for å sikre lav ulikhet. Sentrale lønnsoppgjør har løftet inntekten til dem som tjener minst, samtidig som lønnen på toppen blir holdt igjen. Dette er også et viktig bidrag til produktiviteten i økonomien: Når lønnsnivået går opp lønner det seg mer å investere i ny produktivitetsfremmende teknologi.

Det er rettferdig i seg selv at det er små forskjeller på fattig og rik. Små forskjeller gjør også at folk stiller likere på startstreken i samfunnet. Samfunn med små forskjeller er generelt også bedre å bo i, med høyere tillit, bedre helse og mindre kriminalitet. Store forskjeller ødelegger fellesskapet og demokratiet, og gir mer makt til de rikeste til å påvirke samfunnsutviklingen. Det er altså mange gode grunner til å være for små forskjeller. I grunnen er det ingen gode grunner til å være mot, med mindre man er blant de aller rikeste i samfunnet.

SV vil satse på velferd ved å innføre gratis SFO i hele landet, redusere maksprisen i barnehage og å øke barnetrygden. Vi vil satse på velferd ved å gjøre det like billig å gå til tannlegen som til fastlegen. Det er viktig for oss å reversere Solbergregjeringas usosiale kutt iblant annet brillestøtte, barnetillegg for uføre, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad og bostøtte. Samtidig skal vi styrke retten til faste og hele stillinger og heve lønna i lavlønnsyrker. Hjelp oss å få det til. Stem SV!

Kommentarer til denne saken