Jeg var oppriktig lei da vi i mai dette året måtte avlyse flere større kulturarrangementer pga coronapandemien. Hadeland kirkeakademi hadde lenge sett frem til å stå i spissen for den lokale markering av 75-årsminnet for frigjøring av Norge og fred i landet. Selv 17. mai ble i år en blek skygge av seg selv. Derfor er jeg svært glad for at vi 15. oktober kan samles i Hadeland kultursal for å ta igjen det tapte.

Jeg er redd vi holder frihet og fred som selvsagte goder. Mange av oss har aldri opplevd noe annet her hjemme. Men kampen for fred er en endeløs strid. Derfor tror jeg vi trenger en påminnelse om hva det i sin tid kostet. Da kan vi lettere se hva vi alle må bidra med i dag.

I kultursalen vil de mest kjente diktene fra krigen bli lest. Noen skal også bli sunget. Skuespiller Morten Jostad vil stå for det meste av opplesningene, mens Kristin Bjerkerud vil bidra med sang, akkompagnert av Sten Erland Hermundstad. Mannskoret KK stiller også opp. Men vi skal mer enn bare å lytte.

De tekstene som skal fremføres utfordrer oss ganske kraftig på hva vi selv kan bidra med for å skape fred også i vår tid. Vi har bedt Leif Høghaug om å trekke linjen fra krigstidens okkupasjon av landet helt til hvordan menneskeverdet også trues i vår tid. Hva kan vi gjøre? Kanskje vi også må sette oss ned for å skrive dikt? Lyrikken er en av de kanaler vi kan bruke for å forplikte hverandre til innsats.

I land med store motsetninger har alltid lyrikken vært en viktig uttrykksform i kampen for fred.
Derfor er det ikke tilfeldig at vi har invitert Helai Noorzai til å være med på vår feiring av 75 år med fred i landet vårt.

Hun kommer fra Afghanistan og har for noen år siden fått varig opphold i Norge. Helai har selv opplevd krig i hjemlandet sitt og begynte tidlig å skrive dikt. «Med dem får jeg frem hvor viktig det er å være tro mot den jeg er. Bare med det som utgangspunkt kan jeg bidra til at noen får det litt bedre»

Billetter må kjøpes på forhånd via nettstedet til Hadeland kultursal