Forlik i Mikaelsen-saken

Kai og Johnny Mikaelsen ble i helgen enige om et forlik.