Arbeidet for en helhetlig utbygging av rv4 fortsetter, selv om Nasjonal Transportplan er vedtatt uten en slik satsing i kommende periode. I stedet ble som kjent strekningen Hunndalen - Mjøsbrua lagt inn i Nye Veiers stadig voksende portefølge, uten konkret prioritering.

Nye Veier strever på sin side nå med E6-utbyggingen, både etappen over Mjøsa og fra Storhove til Øyer. Den nye Mjøsbrua kan bli flere år forsinket etter at Nye Veier avlyste samarbeidet med den utenlandske entreprenøren Berinor, da det ble klart at totalentreprenøren ikke forholdt seg til en forhåndsbekreftet budsjettpris. Da det samme skjedde på Storhove-Øyer, mente administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund dette viste at Nye Veier har for stort fokus på pris i sine entrepriser, og at takstameteret går fort når utenlandske aktører så begynner å finregne på hva norske krav og forutsetninger egentlig koster. Statens vegvesen støtter selvsagt helhjertet hennes utsagn om at norske entreprenører har bedre kompetanse på å bygge veier i Norge.

Torsdag møtte Statens vegvesens utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik Stor-Oslo nord alliansen for å snakke om rv4, mens områdedirektøren møtte i Riksveg 4-forum. Davik har tidligere påpekt at suksesshistorien om Nye Veier baserer seg på foreløpig få prosjekter, og antydet at det krevende arbeidet med å føre trafikken fra rv4 inn i Oslo er en i overkant stor oppgave for Nye Veier.

Utfordringen er å få den viktige næringslivstrafikken fram til Alnabru uten å samtidig generere mer persontrafikk inn i bykjernen. Forhåpentlig var budskapet fra Vegvesenet torsdag at denne utfordringen er de i ferd med å finne løsninger på. I så fall er det et betydningsfullt planarbeid for å svare ut det som kanskje har vært nettopp det tyngste argumentet mot en full utbygging av rv4.

Det har ikke vært noe merkbart trykk fra Oslo-sida av rv4 for utbygging av veien som har så dokumentert stor betydning for næringslivet. Om det nå snart kan presenteres en løsning som ikke tilfører Oslo større problemer, vil det i betydelig grad styrke prosjektet full utbygging av rv4.