– Forfallent, stygt og farlig, sier nabo til forlatt bruk i Åsroa

– Jeg savner at kommunen tar grep og gjør noe med denne eiendommen som har stått slik i 10 år siden eier ga det opp og flyttet tilbake til Tyskland, sier Rianne Vaagland fra Biristrand.