Det har de siste snart 20 årene vært sagt og skrevet mye om spesialisthelsetjenesten i Oppland og Hedmark nå Innlandet. Jeg husker godt invitasjonen fra daværende helseminister Tore Tønne fra Arbeiderpartiet I 2000. Alle landets fylkesordfører ble bedt om å møte i Oslo for å bli presentert den nye foretaksmodellen. Til da var det de folkevalgte i fylkene som hadde ansvaret for spesialisthelsetjenesten.

Regionenreformen som kom senere, ble ikke den arenaen der politikerne fikk vesentlig større og viktige oppgaver som har betydning for befolkningen. Tilhengere av det regionale nivået hadde nok ønsket seg flere oppgaver fra både statsforvalter og Stortinget. Men de oppgavene kom aldri.

I lys av diskusjon om endringer av sykehusstrukturen i Innlandet har jeg et spørsmål til politikerne i fylkestinget som mener det er viktig og nødvendig å legge vekk foretaksmodellen og gjeninnføre folkevalgt styring. Hvordan kvalifiserer det politiske regionale organ seg for å ta en slik rolle? Hvorfor er ikke nå tidspunktet for at de ulike partienes årsmøte tar denne diskusjonen på tvers av gammel fylkesgrense?