Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår å kutte i et tilbud Gjøvik skal være stolt av

oa mener

Det er ingen tvil om at Jobbsjansen og Globus Kafé er et godt tilbud med stor samfunnsnytte. Dette er behørig redegjort for og understreket gjennom flere budsjettrunder der tilbudet har vært foreslått lagt ned eller kuttet. Like fullt kommer Gjøvik kommune tilbake dit år etter år. Fordi dette ikke er et lovpålagt tilbud, og kommuneøkonomien er slik at det som ikke er lovpålagt legges fram for politisk prioritering.

Da tilbudet overlevde fjorårets kuttrunder, sa Kjersti Bjørnstad (Sp) på vegne av posisjonen at «neste år må brukes til å finne rett driftsmodell». I år er forslaget å kutte lønna til kvinnene som har fått plass i tilbudet. I begrunnelsen for forslaget peker rådmannen på at kvinner som er innvandret på familiegjenforening, etter loven skal forsørges av sin ektefelle.

Les også

Kafeen ble veien fram til fast jobb i Norge for Nadia (39) – nå står ordningen for fall

Er dette et argument for at kommunen over natta kan kutte det økonomiske incentivet på totalt 1,5 G per deltaker?

I beste fall er det en dårlig unnskyldning.

Vi vet altså at kvinner som kommer på familiegjenforening i stor grad er prisgitt sin ektefelle. Vi vet også at det i noen kulturer kan være behov for incentiver til å imøtekomme den norske tradisjonen om at alle skal ut i arbeid. Vi vet at det er vanskelig å på egenhånd tilegne seg grunnleggende forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet, som språk, samfunnsforståelse og bevissthet om kvalifikasjoner.

Les også

Globus Cafe setter opp matvogn på Kallerud: – Næringslivet i Gjøvik har gjort det mulig

Ikke minst vet vi at Globus Kafé kan vise til en høy andel av de til nå 49 deltakerne i tilbudet som har gått videre ut i ordinært, lønnet norsk arbeidsliv. Tilbudet er altså et sjeldent vellykket integreringsarbeid, som Gjøvik skal være stolt av.

Dette er politikerne nå fullstendig klar over. Derfor skal det sitte svært langt inne å kutte lønna som gir deltakerne en sum i måneden. En sum som både representerer selvstendighet, egenverdi og selvsagt lønn for fulle arbeidsdager, slik som normen er i arbeidslivet. Signaleffekten av å kutte denne lønna, ville ta seg meget dårlig ut. Dertil kommer spørsmålet om den umiddelbare innsparingseffekten lar seg gjenfinne i et større samfunnsregnskap.

Men politikk er prioriteringer. Spørsmålet er til sjuende og sist hva man setter opp mot hverandre.

Kommentarer til denne saken