Foreslår 20 millioner kroner til riksvei 4-plan: – Vi ønsker å være klare

– Vi må stå klare den dagen et vedtak om ny riksvei 4 blir fattet.