I løpet av høsten behøver du ikke lenger å ha med deg førerkortet til enhver tid. Da blir det også digitalt, og det er nok å ha med seg mobiltelefonen.

– Dette vil gjøre hverdagen enklere for bilistene, samtidig som myndighetene får mer oppdatert informasjon enn det fysiske førerkortet gir i dag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Vegdirektoratet skal sende forslaget om regelendringer ut på høring.

– Det digitale førerkortet skal være et fullverdig førerkort. Det betyr at det vil være tilstrekkelig å ha det liggende på mobilen – som de fleste uansett alltid har med seg, sier Dale.

Det digitale førerkortet vil være et frivillig, gratis supplement til dagens fysiske førerkort.

Det vil fremdeles bli utstedt fysisk førerkort, både til dem som får førerkort for første gang, og ved fornying. Det fysiske førerkortet må fremdeles tas med ved kjøring i utlandet.

Den tekniske løsningen for det digitale førerkortet blir utviklet for å ivareta hensynet til trygghet, design, brukervennlighet og personvern. Målet er at tjenesten kan tas i bruk i løpet av høsten.

(©NTB)