Barnevernet for Gjøvik og Land-kommunene har hatt sine problemer helt fra det interkommunale samarbeidet startet i 2018. Først i fjor ble det behørig dokumentert hvor store utfordringene har vært. Det førte blant annet til at barnevernssjefen sa opp jobben, kommunalsjefen ble omplassert, og Gjøviks daværende rådmann sluttet rett før det ble reist krass kritikk også mot håndteringen av saken fra øverste administrative hold. Det er heller ingen tvil om at saken har kostet dyrt.

Nå er spørsmålet selvsagt hva barnevernet og ledelsen gjør annerledes etter det som er skjedd, om manglene som tilsyn har vist er rettet opp, og om tjenesten nå fungerer bedre både for ansatte, for barna og familiene som er henvist til undersøkelse eller oppfølging. Det er jo dette alle vil ha svar på etter at revisjonsrapporten nå er behandlet i Gjøviks kontrollutvalg.

Godt gjemt i barnevernsjefens byråkratiske, skriftlige kommentar til revisjonsrapporten, tror vi det står at det går bedre nå, og at det interkommunale barnevernet har fått en god omstart i et fungerende system som er innenfor de kravene som er satt til tjenesten. De har til og med fått ekstra støtte til oppmuntring.

I så fall er det et godt budskap, som hadde vært tjent med å bli kommunisert på en vesentlig mer tilgjengelig måte. Særlig i en tjeneste som trenger å gjenreise lokal tillit.

Barnevernsjefen er i godt offentlig selskap med å uttale seg skriftlig på ugjennomtrengelig vis. Hele det siste tiåret har det vært kampanjer for at offentlige etater og tjenester skal skrive på en måte som folk skjønner. Ta for eksempel NAV, som har rundt 2000 standardbrev fordelt på flere titalls stønadsområder. Hvert år sender etater ut millioner av brev. Når undersøkelser tilsier at én av tre sliter med å forstå offentlig informasjon, betyr det at her er det mye å hente på å jobbe med språket.

Gjøvik kommune fikk for et par år siden 90.000 kroner i støtte til klarspråkarbeid. Og i disse dager er det ett år siden den nye språkloven ble vedtatt, der idealet skal være klarspråk.

Forenkling er vanskelig, men nødvendig. Det handler om at det man vil si, blir forstått.