Gå til sidens hovedinnhold

Forenklet syn på rusforebygging

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I programmet Dagsnytt 18 i NRK 16. februar møttes leder av Venstre Guri Melby og Senterpartiets Jan Bøhler til debatt om endringer i ruslovgivningen. Spørsmålet om at det skal være lov å være i besittelse av mindre kvanta av narkotiske stoffer ble tatt opp og begge partier sto på sitt. Det ble også sagt at norsk ruspolitikk og lovgivning hadde mislyktes. Som tidligere representant for både politi og rusforebygging reagerte jeg på den noe forenklede synet på rusforebyggingen. Også det poenget at straff ikke har noen virkning, kan også være litt unyansert.

Det at det ligger en trussel om straff bak de fleste lover og forskrifter er kanskje ikke helt uten grunn. Det at vi eksempelvis straffer de som kjører bil i ruset tilstand har jo også bidratt til at de fleste i Norge har en klar holdning om at dette er noe en ikke bør gjøre. I land hvor det er «lovlig» å kjøre bil etter et par glass vin, så er ikke denne holdning like klar. Kan noe av dette overføres til holdninger mot bruk av narkotika?

Forebygging av rusbruk, kriminalitet og psykiske lidelser er komplisert og kan etter min mening ikke «løses» av en enkel lovendring. Lovgivning og ikke minst straffeutmålingen har endret seg også i rusfeltet. Mange nye og bedre straffe metoder har kommet til og ikke minst «ungdomsoppfølging og ungdomsstraff» som en nå kan bli dømt til og som Konfliktrådet følger opp. Har ruspolitikken vært så elendig som det Venstres leder vil ha det til?

Jeg tror ikke det, og har fortsatt stor respekt for kunnskapen vi har fått av forskning og videre lovgivningen som regulerer dette store fagfeltet. Jeg tror at en bør lytte til de alle fagfeltene som har med rus og rusforebygging å gjøre. En skal også lytte til pårørende og alle de som har vansker med å takle et liv uten bruk av rusmidler. De fleste jeg har møtt ønsket seg helst et liv uten rus. Det tror jeg de fleste som har relasjoner til rusmisbrukere også er enige i.

Min erfaring er at rusmisbruk er vanskelig å ta tak i og kan være svært så komplisert å finne ut av. Det kan være bakenforliggende årsaker som ikke er så lett å oppdage hos en «rusmisbruker». Dette gjelder både alkohol og narkotika. Unge mennesker, ja også barn som begynner å utforske rusmidler tidlig, bør en være ekstra opptatt av.

Statistisk så ligger Norge nesten på topp når det gjelder god helsehjelp og lav kriminalitet. Det er også veldig få ungdommer under 15 år som tester ut rus. Forskning har vist at det er en sammenheng med tidlig rusbruk og rusmisbruk i voksen alder. Ved å avkriminalisere bruk, så kan dette medføre at ungdom endrer sine holdninger til rusbruk og ser på dette som mindre farlig. Alle under 18 år vil jo fortsatt ikke kunne ruse seg om disse endringer blir vedtatt.

Som tidligere nevnt så er det oftest noe mer som ligger bak når en ungdom velger å ruse seg. Vi må derfor ha fokus på barns oppvekst, dette medfører at en må støtte opp om foreldre og andre som har med barn og ungdom å gjøre. Det er i dag et veldig godt samarbeid mellom de forskjellig etater og fagfelt som driver med rusforebygging. Mye ressurser har blitt brukt til forskning og prosjekter. Alle godt kvalifiserte og erfarne personer jobber med rus i dag og alle de som har jobbet med dette tidligere, bør bli hørt. Kanskje det er på sin plass og vise disse litt respekt og ikke mene alt som er blitt gjort tidligere, er feil.

Våre høgskoler og universiteter har en rekke studenter om snart skal ut å jobbe med disse problemer. Studentene er opplært av erfarne pedagoger basert på kunnskap fra forskning, prosjektarbeid og resultater. Det en enkelt politiker skråsikkert fastslår i et debatt program skal selvsagt lyttes til men må også tåle å bli motsagt.

Mye har endret seg siden jeg møtte opp på Vika politistasjon i 1977, hvor en stor del av jobben gikk med på å bringe overstadig berusede personer til kommunens avrusingsplass i Lakkegata eller «fyllearresten» på Grønland politistasjon. Vi var også innom Slottsparken og «fakket» ungdom som satt rundt på plenen og ruset seg. Den gang var det dårlig samarbeid mellom etater og fagfelt samt lite forståelse for mennesker som ruset seg. Det aller meste har blitt bedre og vi lærer mer for hver dag som går. En kan vel også nevne til slutt at politiske oppnevnte utvalg kan ta feil, og har vel også tatt feil tidligere.

Kommentarer til denne saken