Fordi strikken ikke har røket, har man kunnet utsette den store jobben med omstilling som kan gi varig innsparing

Av