Mens forsikringsselskapet Help, som har spesialisert seg på å selge forsikring til boligkjøpere tidligere solgte forsikring uten begrensning på kostnader til fagkyndige ved vurderinger av mangler eller avvik på boligen, satte Help i juli en grense på 30.000 kroner for slike kostnader, skriver Dagens Næringsliv. Også If har endret vilkårene, og har satt et tak på 40.000 kroner, heter det i DNs artikkel.

Dette reagerer Forbrukerrådet på.

Urealistisk lav grense

Direktør Inger Lise Blyverket sier følgende til DN:

– Den nye beløpsgrensen til Help boligkjøperforsikring er urealistisk lav.

Blyverket sier til Dagens Næringsliv at hun mener forbrukerne ikke er blitt tilstrekkelig opplyst om endringene.

– Vi er avhengige av at forsikringsselskapene kommuniserer godt med forbrukerne. Nå opplever vi at Help utnytter at det er vanskelig å forstå for folk hvor mye en boligkonflikt koster før de står i en slik konflikt, sier Blyverket.

Forsikringen brukes mye

Dagens Næringsliv har kontaktet Help, og selskapet understreker at de har gjennomført vilkårsendringen og fulgt lovens krav. Kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i Help skriver blant annet følgende til Dagens Næringsliv:

– Boligkjøperforsikringen brukes mye. Likevel er det ikke kommet noen negative reaksjoner på begrensningen i takstutgiftene. Dette underbygger at takstutgifter på 30.000 kroner normalt er tilstrekkelig for å dokumentere krav mot selger. Eksemplene Forbrukerrådet viser til fra domstolene dekkes fullt ut når kjøper vinner i retten. Vi vil presisere dette i Helps materiell fremover slik at det ikke er tvil om hva som dekkes.

Vanskelig å forstå

Man er fortsatt forsikret mot utgifter til advokat.

– Men du risikerer å måtte betale en stor andel av utgiftene til å dokumentere kravet, selv om du har en boligkjøperforsikring. Det er vanskelig for en som har kjøpt forsikring å forstå, sier Forbrukerrådets Inger Lise Blyverket til DN.

Forbrukerrådet har gått gjennom saker som har gått til lagmannsretten, og utgifter til sakkyndige kan fort dreie seg om mellom 74.000 og 271.000 kroner.

Help på sin side hevder endringen ble innført for å holde prisene på forsikringen nede, og mener ny lov og bedre takster i forkant av salget vil redusere konfliktnivået, ifølge kommunikasjonsdirektør Børresen.

Informasjonsdirektør Jon Berge i If skriver til Dagens Næringsliv at han hadde satt pris på om Forbrukerrådet hadde henvendt seg direkte til selskapet i stedet for å problematisere temaet.

– Da hadde de også sett at våre kunder er trygge på å få hjelp hvis det skulle oppstå behov for å bruke denne dekningen i forsikringen, skriver Berge.