Gå til sidens hovedinnhold

Før var ungene mange og barnehagene få

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er barnehagene mange og ungene få. Gjeldende finansieringsmodell er rigget for en tid hvor barnehagetilbudet var under oppbygning. Alle gode krefter, både private og kommunale, bidro til økt kapasitet. De private barnehagene var frittstående, ofte ideelle. Det forholdene har endret seg. Stadig færre private barnehager er frittstående. Store kjeder har overtatt. Kjeder som er organisert som konsern. Det er tid for nytt finansieringssystem.

Med full barnehagedekning (og vel så det) er det behov for å endre dagens finansieringsmodell. Flertallet i Storberget-utvalgets modell bidrar til å sikre likeverdig behandling og et felles ansvar for både private og kommunale eiere, og for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Utvalget har foreslått to helt nødvendige justeringer. For det første bør ikke kommunens utgifter automatisk øke tilskuddet til private barnehager, når ikke de private barnehagene har tilsvarende utgiftsøkning. Jeg mener at kommunen må ha rett til å prioritere de som trenger det mest.

Storberget-utvalget foreslår for det andre at kommunen kan gi litt mer til små barnehager, for å fjerne noe av smådriftsulempene. Det er et godt grep for mangfold og likeverdighet.

Mindretallet i utvalget er PBLs Lindboe. Hun mener det er urettferdig når utvalget foreslår å gi kommunene rett til å legge ned barnehageplasser ved å tidsbegrense tilskuddet til private barnehager. Men nedlegging av barnehageplasser er ikke noe nytt. Kommunen har alltid måttet tilpasse antallet plasser etter antallet barn. I dag synker barnetallet, men kommunen kan bare legge ned kommunale plasser. Det er urimelig at private barnehager skal sikres offentlig finansiering til evig tid, uavhengig av behovet.

Flertallsforslaget gir i tillegg kommunen mulighet til å styre opptaket slik at alle barnehager gir plass til minoritetsspråklige barn og til barn med nedsatt funksjonsevne.

Noen er redde for at kommunen vil fylle opp sine egne plasser, mens private blir nedlagt. I forslaget presiseres det imidlertid et samarbeid. Et slikt samarbeid er det gode tradisjoner for i Gjøvik, så den frykten er etter min mening ubegrunnet.

Kommentarer til denne saken