Kvinnedagen er selvsagt mye mer enn #metoo. Men #metoo tar opp i seg universelle problemstillinger svært mange kvinner har et forhold til. Disse handler om høyst levende holdninger der menn, uten konsekvenser, kan misbruke makt og kvinner til egen tilfredsstillelse og hevdelse.

Det er et eksempel for historiebøkene hvordan en enkel tagg på sosiale medier utløste et verdensomspennende ras av kvinner som fortalte hva de hadde vært utsatt for. Dette traff så tydelig situasjoner enormt mange kvinner kjente seg igjen i.

Omfanget av kvinnenes historier ropte ut at dette er et universelt problem. OA tok initiativ til et stort prosjekt der lesere i nesten alle Amedias lokalaviser over hele Norge fikk fortelle anonymt om sine opplevelser og erfaringer. Det var til dels rystende fortellinger fra alle kretser og klasser i nærmiljøet.

Engasjementet var på sitt varmeste ved disse tider i fjor. Flere enn normalt fant paroler å stille seg under både i de fysiske og digitale 8. mars-togene.

#Metoo er mer enn en hype og en kampanje. Et søk på taggen gir hundretusenvis av forklaringer på hva som ikke kan og skal være sosialt akseptert. Til sammen utgjør de en overveldende samling argumenter for at holdninger må endres. Spørsmålet er om dette er merkbart i dag, ett år etter #metoo var på alles lepper?

Både og, forstår vi av svarene fra kvinnene OA har spurt.

Kanskje er den plutselige bevisstgjøringen hos kvinner den foreløpig største gevinsten av #metoo. Svært mange har oppdaget at de ikke var alene i sin situasjon. Følelsen av fellesskap gjør også den enkelte sterkere. I dag er langt flere blitt bevisste på at det er de selv som setter egne grenser, og at disse ikke nødvendigvis må korrespondere med straffelovgivningen. Det må ikke et glassklart overgrep til for å krenke noens grenser.

Samtidig er det i arbeidsliv og organisasjoner tråkket opp tydeligere stier for hvordan man skal si fra og bli hørt når man opplever at grenser overskrides. Det gir trygghet og er steg i riktig retning, som gir enda en grunn til å feire kvinnedagen i dag.