For lite penger til svømming i barnehage

BRUKT OPP: Fylkesmannen har brukt opp alle pengene de har fått til å støtte svømmeundervisning for små barn.

BRUKT OPP: Fylkesmannen har brukt opp alle pengene de har fått til å støtte svømmeundervisning for små barn. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen har brukt opp årets tilskudd og må si nei til søkere.

DEL

«Fylkesmannen i Innlandet har mottatt svært mange søknader om tilskudd til svømmeopplæring i år. Søknadene har blitt behandlet etter dato de har kommet inn. Dessverre har vi ikke fått tildelt nok midler fra Utdanningsdirektoratet til å innvilge alle søknadene vi har mottatt», heter det i en nyhetsmelding fra embetet.

Potten er altså oppbrukt per april 2019 og søknader heretter blir derfor avslått.

Statstilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring til at de blir trygge i vann.

Alle fylkesmannsembetene har fått tildelt midler til formålet.

«Dersom noen av fylkesmannsembetene ikke bruker opp midlene de er tildelt, vil Utdanningsdirektoratet omfordele disse til embeter som har behov for mer midler», bemerker Fylkesmannen i Innlandet, som har informert dem om sitt merbehov.

Direktoratet har varslet at de tar en gjennomgang etter påske.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken