Før koronaen snakket vi ned alt som hadde med videomøter å gjøre. Nå er det ikke måte på hvor bra de er

Helt siden 1980-tallet har vi hatt muligheten til å ha videokonferanser og kunne snakke med folk på avstand.