Gå til sidens hovedinnhold

For de som rammes nå, er dette til liten trøst

oa mener

Kutt, kutt, kutt, over hele linja. Det kommer til å bli dårlige nyheter for mange når kommunene nå i tur og orden legger fram sine budsjettforslag for neste år. Tilpassing, omstilling og effektivisering er først og fremst andre ord for å kutte utgifter. Fordi inntektene minker. Dette regnestykket må jo gå sånn noen lunde i hop. Og det må kommuneledelsen kunne være trygg på. Fondsreservene varer ikke evig om de gnages på hvert år.

Gjøvik kommune åpnet nylig 32 nye omsorgsplasser på Biri. Nå er forslaget å kutte 25 plasser andre steder. Tallene i seg selv synes dramatiske. Men her er det snakk om rullerende korttidsplasser som kan bli overført fra Sørbyen og samlet med tilbudet på Haugtun. Det samme er forslaget for plasser i Snertingdal, som kan bli overført til nye Biri omsorgssenter. Det handler altså ikke om nedlegging av sengeplasser.

Skolene og barnehagene skjermes heller ikke. Men de forebyggende tiltakene, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, tverrfaglig familieteam og Ung i Gjøvik får jobbe videre som i dag.

På Østre Toten skal det mye til om de klarer den samme skjermingen. I kommunen, som fortsatt har et mål om å være Norges beste oppvekstkommune, foreslås kutt av hele 21 stillinger for fagarbeidere og sosialfaglige ressurser i skoler og barnehager neste år. Stillinger som skolene bare ønsker seg flere av.

I stedet tilsier forslaget at kommunen legger seg ned mot kravet i lærernormen. Det er åpenbart at en gjennomføring av dette vil svekke tilbudet til de unge. I det fjerne ringer klokkene for grendeskolestrukturen, og barnevernet mister varme hender.

Forslagene og utsiktene treffer altså hardt. «Hvor er forsvarligheten?» spør forelder Marte Bøvre i et oppgitt leserinnlegg.

Det er klart det er vanskelig å skulle forsvare så drastiske grep nå, men samtidig peke fram mot bærekraftig økonomi om en håndfull år. For de som rammes nå, er dette til liten trøst. Kanskje litt provoserende, til og med. Det er jo hvordan vi har det her og nå som teller.

Budsjettforslagene skal vedtas først i desember. Men det er overoptimistisk å håpe regjeringen innen da skal fikse alt. Omstillingen vil gi endringer.

Kommentarer til denne saken