I en internasjonal konkurranse vil norsk industri ikke kunne være billigst. Derfor må vi være smartere, grønnere og mer effektive enn de vi konkurrerer med. For å klare det, må vi samarbeide, dele kunnskap og utnytte hverandres fordeler.

En betydelig og dermed viktig del av industrien i Innlandet er eksportrettet. Med et kraftsenter på Raufoss har Innlandet et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen vareproduksjon. Bedrifter i og utenfor dette kraftsenteret har etablert industriklyngen NCE Manufacturing. Denne industriklyngen tilhører landets mest innovative miljøer med utstrakt forskning, kompetanse- og produktutvikling. Her er det det gjennom generasjoner bygget opp kunnskap og erfaringer som gjør at klyngen konkurrerer med de aller beste i et internasjonalt krevende marked og eksporterer over 80 prosent av en omsetning på nærmere 15 milliarder årlig.

Skal industrien i Norge henge med i en stadig skjerpet internasjonal konkurranse, er vi avhengig av å utdanne, rekruttere, og videreutvikle de beste medarbeiderne. Vi er avhengige av verktøy som kan bidra til å lykkes med dette.

Et av disse verktøyene er Trainee Innlandet. Gjennom dette programmet har Innlandbedrifter i mer enn 20 år fått en unik tilgang til talentfulle nyutdannede unge voksne med variert erfaring utdanning på akademisk nivå. Programmet som tilbys gjennom Trainee Innlandet er et 2-årig traineeopplegg hvor kandidatene får arbeide i 2-3 bedrifter. På denne måten får bedriftene tilført ekstra verdi basert på deling i tillegg til å prøve ut kompetanse fra øverste hylle. Dette opplegget har gjort Trainee Innlandet til et attraktivt program, og det tiltrekker talenter fra hele landet.

For industriklyngen NCE Manufacturing er deling av kunnskap, teknologi og erfaringer et grunnleggende prinsipp. Det samme gjelder for Trainee Innlandet, men legger til et ytterligere perspektiv, nemlig deling gjennom kompetente, nyutdannede kandidater. Over tid er det etablert et tett og tillitsfullt samarbeid på tvers av bedrifter, forskning og utdanningsmiljøer. Delingskultur er ikke bare noe vi snakker om, men det sitter «i veggene» og det er avgjørende for vår evne til å konkurrere internasjonalt. Denne tilliten er avgjørende for at vi kan diskutere komplekse industrielle problemstillinger - eller også bli bedre på medarbeiderskap og videreutdanning.

I NCE Manufacturing deler vi fordi det gir en merverdi. Trainee Innlandet er et godt eksempel på at vi blir sterkere sammen – vi får tilgang på mer, til en lavere kostnad. I tillegg gir det oss lav terskel for å teste ny kompetanse, og grobunn for samarbeidsprosjekter.

Industriklyngens medlemmer rekrutterer allerede spisskompetanse fra nærmere 40 ulike land over store deler av verden. Det er imidlertid også et mål å sørge for at vi kan rekruttere dyktige medarbeidere fra eget fylke. Det er likevel en klar erkjennelse av at framtidas kamp om de mest kvalifisert medarbeiderne er en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor for å lykkes med å skape verdier for landet i framtida. Derfor engasjerer vi oss i ulike programmer som kan sikre oss dyktige medarbeidere og gode ambassadører for Innlandet og industrien. Vi oppfordrer flere til å gjøre det samme!