For å få gjennomslag holder det ikke alltid å ha en god sak. Det kan også ha noe å si hvordan saken blir lagt fram

Av