I verdipapir- og fondsmarkedene har mai måned så langt, dessverre ikke levd opp til «kom mai du skjønne milde».

Svingninger i verdier på aksjefond må man alltid regne med. Verdifallet så langt er fremdeles innenfor hva som må regnes som normale svingninger basert på langvarig historikk.

Mange har investert i fond og aksjer de siste årene, ikke bare investorer, men også vanlige folk som sparer. Det som kanskje gjør at mange føler det ekstra ubehagelig nå, er at det har vært «superavkastning» mer eller mindre siden finanskrisen i 2008 og mange småinvestorer har derfor ikke opplevd noen «normal» nedtur.

Formuesrådgivere jobber daglig med å utarbeide finansplaner som inkluderer porteføljer av verdipapirfond som aksjefond og rentefond. Vår jobb er å tilpasses den enkelte kundes risikoprofil og plasseringshorisont.

Det er i tider som vi er inne i nå at kundene opplever verdien av investeringsrådgivernes håndverk i praksis.

Det er fristende å sitere den amerikanske amerikansk investoren og forretningsmannen Warren Buffet som i sin tid sa følgende: «Det er først når tidevannet går tilbake at man ser hvem som har badet naken».

Overført til verdipapirmarkedene betyr dette at det er først når børsene faller man erfarer hvem som har tatt for høy risiko. Eller for å si det mer direkte – hvor gode investeringsråd som er gitt i forhold til en persons evne og vilje til å ta risiko.

Utsiktene framover tilsier nok at aksjemarkedene vil ha litt utfordrende rammevilkår, som følge av økt inflasjon, renteoppgang, sanksjoner i forbindelse med krigen i Ukraina og lavere vekstutsikter i verdensøkonomien.

Har du fremdeles lang horisont og er komfortabel med svingningenei verdier, så hold deg til planen og la porteføljen stå. Den gode nyheten i tider som disse kan være at det meste av usikkerheten i markedene til en viss grad allerede er priset inn.

Selv om bankinnskudd en periode har vært snakket ned som følge av lave renter og inflasjon, vil kanskje bankinnskudd også bli interessant igjen nå som vi er inne i en periode med stigende renter.