Folkeavstemningen om oppløsning av Innlandet fylke er klar: er flertall sier ja til oppløsning, og ja til Hedmark og Oppland. Dessverre går Høyre, Venstre, KrF og Miljøpartiet De Grønne inn for at de ikke vil lytte til folkeviljen. Vi som politikere har et ansvar for å bygge opp om folkestyret. Å holde en folkeavstemming, for så å ikke lytte til den, er ikke å bygge opp om folkestyret.

I den digitale folkeavstemmingen stemte 145.000 hedmarkinger og opplendinger. Et flertall av disse stemte for Hedmark og Oppland. Mange ansatte i fylket med de videregående skolene i spissen, samt flere bedrifter, ser seg tjent med oppløsning. Ingen andre undersøkelser har heller tydet på stor stemning for å beholde storfylket.

I Norge har vi folkevalgte lang tradisjon for å lytte til folket når vi har spurt om råd. EF- og EU-avstemmingene i 1972 og 1994 er gode eksempler på folkeavstemminger som ble lyttet til, og hvor resultatet har tjent Norge godt.

Vi som politikere har et ansvar for å bygge opp om folkestyret. Når vi ber innbyggerne våre om råd i en sak, forplikter det oss til å lytte. Å ignorere folkeavstemningen, slik Høyre, Venstre, KrF og Miljøpartiet de Grønne gjør, bygger ikke opp om folkestyret. I folkeavstemmingen fikk også 16- og 17-åringer delta. Å gi ungdommen mulighet til å delta i og å få interesse for folkestyret vårt, mener vi er viktig for å utvikle folkestyret. For oss i Senterpartiet er det uaktuelt å ignorere stemmene til de som har engasjert seg i fylkesstrukturen, unge som gamle. Vi må lytte til de som har valgt oss, og utvikle folkestyret vårt.

Ap-Sp-regjeringa har som mål å utvikle hele Norge. Fylkessammenslåingene til Høyre, Frp, Venstre og Krf var feilslått politikk med blind stordriftstro. Store systemer gjør mennesker små. Nærhet gir gode beslutninger og mer fellesskap.

Derfor vil vi ha tilbake Hedmark og Oppland som egne fylker. Fylker som har nærhet til innbyggerne. Fylkeskommunene har siden de ble opprettet gjennom formannskapslovene i 1837 vært en viktig instans for desentralisering av makt. Det vil de fortsatt være i regjeringas prosjekt for å utvikle hele Norge med tjenester, kultur- og idrettstilbud og et sterkere arbeidsmarked nært der vi bor.

Folkets råd er klart: Ja til Hedmark og Oppland. Folkeviljen må respekteres