Gå til sidens hovedinnhold

Folketrygden - intensjonen er å gi alle et verdig liv

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den gangen Folketrygden ble etablert i 1967 – handlet det om å gi trygghet og økonomisk hjelp til syke, uføre, pensjoner, arbeidsledige, svangerskap/fødsel m.fl, i faser av livet.

Folketrygden finansieres av en medlemsavgift (trygdeavgift – som løper hele livet), arbeidsgiveravgift (i arbeidsforholdet), og årlige tilskudd fra staten (finansiert gjennom skatter og avgifter). Det vil si et spleiselag.

Problemet i dag er at statsminister Erna Solberg (Høyre), og visestatsminister/ finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet), ikke øker trygde- og stønadsytelsene i samsvar med økte boligpriser, økte avgifter for øvrig (så som bompenger, NRK-skatt, sukkeravgift, økt moms, flyseteavgifter, økte el- og bensin-avgifter, økte eiendomsskatter, økte renter osv. I stedet gjennomfører Solberg-regjeringen kutt i støtteordninger til de som trenger det mest (bostøtte, mindre arbeidsavklaringspenger, kutt i barnetillegget for uføre osv, osv).

Ikke bare fremstår Solberg-regjeringens kutt-politikk som usolidarisk, urettferdig og kynisk. Den fremstår som et direkte ran fra Folketrygdens medlemmer - som betaler trygdeavgift (hele voksenlivet), som det innbetales arbeidsgiveravgift for gjennom yrkeslivet, og som bidrar med skatter- og avgifter gjennom hele livet. Disse pengene blir betalt inn – med en garanti om kunne nyte godt av Folketrygdens ytelser når slike behov melder seg.

Ikke nok med det, Folketrygdfondets verdi er i 2019 anslått til å være på ca 259 milliarder kroner, og har i snitt hatt en avkastning på rundt 7 – 7,5 prosent hvert år. Det vil si en avkastning på rundt 21-22 milliarder kroner årlig (kilde: Store norske leksikon). Disse midlene har hvert enkelt medlem i Folketrygden vært med på å spare opp. Likevel har regjeringen kuttet om lag 7,5 milliarder kroner i trygdeutbetalinger siden 2014 (kilde; Unio).

Norge omtales som et av verdens rikeste land! EUs fattigdomsgrense for Norge er satt til cirka 221.300 kroner i året (etter skatt). Likevel lever om lag 65 000 minstepensjonister for bare 199 716 kroner i året.

Hvorfor skal ikke trygdede (pensjonister) og uføre få ta del i samfunnsutviklingen, og få oppfylt sine rettigheter på en verdig måte etter Folketrygdens intensjoner fra 1967?

Det handler om retten til å ha en økonomi til å;

-Leve sitt eget liv på lik linje med andre

-Rett til å oppleve fritidsaktiviteter, medlemskap i lag og foreninger, et sosialt liv, og ferie mv.

-Anskaffe seg digitale hjelpemidler og internettilgang mv – slik samfunnet krever av alle i dag

Og videre;

-Rett til å kunne få delta i arbeidslivet – om de ønsker det (eldre og uføre støtes i dag ut av arbeidslivet over en lav sko)

-Retten til å bli hørt og verdsatt på lik linje med andre (få tilbake forhandlingsrett ved de årlige trygdeoppgjørene). Det handler om de eldre sin integritet og verdighet i samfunnet.

I stedet prioriteres skatte- og avgiftslettelser til rundt 25 milliarder kroner årlig. Dette er ikke en velferdsstat verdig!

Kommentarer til denne saken