Folkehelseprofilen: Lite vold i Valdres, mange på trygd i Søndre Land, god luftkvalitet og misfornøyde ungdommer

Folkehelseinstituttet har samlet et stort antall opplysninger om kommunene våre, som presenteres i rapporten Folkehelseprofil 2020.