Folkehelseinstituttet vil åpne grensene igjen

Av

Mener konsekvensene av stengte grenser er for store.