Gå til sidens hovedinnhold

«Brystbussen» fortsetter likevel

Artikkelen er over 3 år gammel

Kvinner på Hadeland og i Valdres får fortsatt muligheten til kreftsjekk - der de bor.

– En veldig gledelig beskjed, sier Solveig Hofvind i Kreftregisteret.

Hun har foreløpig bare muntlig fått bekreftet at mammografibussen likevel får fortsette i Oppland. I alle fall ut neste år.

– Det er viktig når vi vet at et betydelig antall kvinner dropper og undersøke seg dersom reiseveien er lang. Undersøkelsen tar bare ti minutter, men for kvinner i Slidre eller Jevnaker må reise til Lillehammer for å gjøre dette, går det med en hel arbeidsdag, sier hun.

Hofvind påpeker viktigheten: Dødeligheten for kvinner med brystkreft er 40 prosent lavere for dem som oppdager kreften gjennom en slik screeningundersøkelse.

Protester

OA skrev i vår om at Lillehammer sykehus hadde besluttet å legge ned tilbudet om mammografibuss i Oppland. Dette førte til politiske protester.

Ny direktør for sykehuset som nå er slått sammen med Gjøvik sykehus, Hege Lundring, opplyser nå at beslutningen er omgjort.

– Vi har satt av midler til mammografibussen ut 2018, slik at kvinner i Valdres og på Hadeland får tilbudet nær sitt hjem. Vi i Sykehuset Innlandet ønsker å levere gode desentraliserte tjenester, sier Lundring.

Når bussen ruller i eget område er det sykehuset som må bemanne den med sine radiologer. Personalutgiftene er beregnet til om lag en halv million årlig for busstilbudet i Oppland.

Regnestykke med mange sider

Solveig Hofstad i Kreftregisteret legger ikke skjul på at hun håper dette er et signal om at bussen har livets rett i Oppland også etter 2018.

– Det er viktig å tenke helhet. Sykehuset får også penger tilbake i form av kvinnenes egenandeler. I tillegg er det slik at kostnader ved behandling av brystkreft som ikke blir oppdaget i slik screening, er langt høyere.

Hvert år mammografibussen har rullet i Valdres og Hadeland er det blitt oppdaget tilfeller av kvinner med brystkreft.

Mammografibussen i Oppland

Så langt har 5300 kvinner i Oppland fått sjekket seg i mammografibussen

I 2010 falt oppløtet med mellom 17 og 25 prosent da kvinnene måtte møte på Lillehammer.

I Valdres har oppmøtet vært 78,5 prosent

Kreftregisteret regner med at 800-850 færre kvinner vil møte til kreftscreening dersom busstilbudet faller bort.

Kommentarer til denne saken