Gå til sidens hovedinnhold

Folkeavstemning i mangel av politikk?

oa mener

Politikerne virker enige om at de vil ha mer innflytelse på styringen av sykehusene på regionalt nivå. Da må man kunne forvente at de klarer å organisere seg slik at også de respektive fylkeslagene har et begrunnet ståsted i de store sakene.

I Venstre er det ikke ukjent terreng at utgangspunktet og debatten løper i alle retninger. Men noe underlig er det jo at fylkeslaget i et regjeringsparti ikke i helgen ikke klarte å samle seg nok til å komme opp med en uttalelse i den desidert største saken i Innlandet på mange år. I stedet for et oppdatert eller bekreftende vedtak om sykehusstruktur, vedtok Innlandet Venstres årsmøte et mål om å øke antall døgnplasser, trappe opp det psykiatriske tilbudet og bevare Kringsjåtunet.

På Innlandet Frps årsmøte fant fylkeslaget med førstekandidat Carl I. Hagen i spissen forslaget om en folkeavstemning i sykehussaken så snedig, at det er et spor de ønsker å jobbe videre med. – Det er populært, konstaterte førstekandidaten, som altså vil vurdere å ta den demokratiske styringen av sykehuspolitikken til et nytt nivå, grasrotnivået. Mangt kan sies om denne ideen, men ikke at den viser respekt for kompleksiteten i de faglige spørsmålene i denne vurderingen.

I Oppland Senterparti var det foran årsmøtet en viss spenning om hvor mange som etter forrige vedtak i 2014 nå var gått fra å ønske et hovedsykehus ved Mjøsbrua, til å bevare dagens to akuttsykehus i gamlefylket. Blant andre fylkesvaraordfører Aud Hove er av dem som har mistet trua på Mjøssykehuset.

Det viste seg likevel å være flest representanter som ikke ønsker hovedsykehusmodellen i området rundt Lillehammer, mens for eksempel Vågå, Lesja og Valdres sto hardt på at de ønsker å komme til et best mulig samlet tilbud når de først har kjørt timevis for å komme til sykehus. Og det tilbudet mener de også bestemt at skal ligge ved Mjøsbrua.

Tross digital avstemming, «rake pucker» i debatten, og sterke stemmer, gjennomførte årsmøtet en bred diskusjon og punktvis digital avstemming som til sammen ble en god, demokratisk prosess.

Alle har fått mulighet til å målbære sine synspunkter. Deretter har flertallet talt. Så går man videre. Slik fungerer politikk på alle nivåer.

Kommentarer til denne saken