Folk på Trevatn sørger over tusenårstreet – ble saget ned under dugnad

– Det var en dugnad med rydding av kvist og kratt i velparken sist lørdag. Ved et uhell ble dessverre også tusenårstreet felt.