Gå til sidens hovedinnhold

Folk kan være fullstendig nådeløse i sin moralske indignasjon

oa mener

Når organisasjoner og bedrifter må nedbemanne, er sluttpakker et ofte brukt virkemiddel for å få ansatte til å slutte frivillig. Det er sjelden store protester mot denne bruken av sluttpakker eller etterlønn, fordi den gir logisk og moralsk mening. Folk som ikke har gjort noe galt, ofrer seg for bunnlinja, for å unngå kutt og uro som rammer fellesskapet. Det er bare rett og rimelig at de skal slippe å kastes ut i et økonomisk uføre til attpå.

Men når sluttpakke eller etterlønn utbetales i tilfeller der det stilles spørsmål ved kvaliteten på arbeidet, utfordrer det rettferdighetssansen. Lista er lang over politikere som har stilt seg godt med rause etterlønnsavtaler. Så også toppledere som har hoppet av med fallskjermer som glinser i gull. Da 119 kommune skulle bli til 47, fikk mange beholde lederlønning selv om de gikk over i mindre ansvarsfylte stillinger.

Les også

Sveen krass mot de ansvarlige i barnevernsskandalen: – Ville fått konsekvenser for dem

Kommentarfeltene koker. Folk kan være fullstendig nådeløse i sin moralske indignasjon.

Men mennesker gjør feil. Slik er det. Fortjener man da ikke annet enn å kastes ut til ingenting?

Stillingsvernet i Norge er ufravikelig. Ansatte kan ha rett til å stå i stillingen til eventuelle rettslige prosesser er avgjort. Det kan koste dobbelt opp, kanskje både i sykemelding, vikarbruk, juridiske honorarer og en eventuell «minnelig ordning» av økonomisk art, som gjerne blir resultatet av disse prosessene. Summa summarum kan det være rimeligere å inngå en avtale som gjør prosessen kort og sikrer at arbeidsgiver kan gå raskt videre.

Les også

Kritiserer Mathisen for hemmelighold av avtale

Men når slike situasjoner oppstår i en kommune, handler det om bruk av fellesskapets midler. Kommuner er politisk styrt. Da kan ikke en etterlønnsavtale komme som en overraskelse på denne ledelsen. Det fremstår ikke ryddig at politikerne i Gjøvik først er blitt kjent med tidligere barnevernsleders etterlønnsavtale nå. Reaksjonene er sterke.

Men kanskje er de først og fremst frustrasjon over manglende informasjon.

Kommentarer til denne saken