Det er lett å ta den frivillige innsatsen for gitt, enten det er innen idretten, kulturlivet, redningstjenesten, kriminalomsorgen, lokalforeninger eller humanitære organisasjoner. Men uten frivillig innsats, ville rett og slett en bærebjelke i vårt velferdssamfunn manglet. Hvor hadde vi vært uten frivilligheten i Innlandet? Når vi skal vedta Innlandsstrategien i fylkestinget 23. september må det enorme samfunnsbidraget som frivilligheten representerer få sin rettmessige plass.

Det finnes 8727 ulike registrerte frivillige lag og foreninger i Innlandet, 67 prosent av innbyggerne våre deltar jevnlig eller sporadisk i ulønnet frivillig arbeid som kommer folk og lokalsamfunn til gode. Omregnet til hele årsverk utgjør innsatsen over 12.000 fulltids arbeidsplasser, og verdiskapningen kan måles til et sted mellom 5 og 6 milliarder kroner – hvert eneste år.

Det er imponerende hvordan folk bygger Innlandet, både til nytte og glede for oss som bor her og for alle fritidsinnbyggere og turister som kommer hit for å oppleve alt det vi har å by på av storslått natur, idrett, kultur og opplevelser.

I uka som gikk traff jeg Elisabeth i Trysil, hun kjente hver stein, sti og kulp i bygda si. Hun visste også hvem som hadde utført alle de små og store dugnadsjobbene på de ulike stedene vi besøkte, og fortalte om det med stolthet og anerkjennelse i stemmen. Trysil er en av de 10 kommunene i Innlandet som til nå har utarbeidet en helhetlig frivilligpolitikk, det gjør også noe med bevisstheten. Historier om dugnadsinnsats møter meg overalt når jeg reiser rundt i det langstrakte Innlandet. Det får meg til å tenke på hvor viktig det er å aldri ta frivilligheten for gitt. Den er altfor verdifull til at vi kan tillate oss det.

Det frivillige Innlandet har selvsagt jobbet på spreng i hele koronatiden, en situasjon som vi dessverre nok også må leve med i lang tid framover. Ildsjeler har stilt opp på mange fronter for å holde aktiviteten oppe i idretten og i kulturlivet, frivillige og ideelle organisasjoner har bokstavelig talt holdt folk oppe, og har tatt stort ansvar for dem som har det mest vanskelig. Det er tusenvis av gode grunner til at kommuner og fylkeskommuner må lytte til, anerkjenne og legge til rette for frivilligheten.

Jeg er selv en del av den store dugnadsgjengen i Innlandet, som mangeårig bidragsyter i idrett og kultur- og organisasjonsliv der jeg bor. Jeg ikke i tvil om at idretten og det frivillige organisasjonslivet er limet i lokalsamfunnet. På ulike arenaer kan barn og voksne blir kjent og oppleve felles ansvar. For barn og unge har også den organiserte aktiviteten en viktig oppdragende effekt, og vi vet med sikkerhet at det har stor betydning for den enkelte gjennom hele livet. Vi har en jobb å gjøre med å inkludere og introdusere enda flere til alle godene som ligger og venter på dem i frivilligheten.

- Å gjøre noe for andre gjør mye med deg, skriver frivillig Norge.

Det er det mange som kan skrive under på, det å delta i frivilligheten har berget mange liv. Tilhørighet og mestring gir livet innhold og mening, og er kanskje den viktigste ingrediensen for å styrke folkehelsa vår. Like viktig som å ha noe å leve av, er det å ha noe å leve for. Å høre til i små og store fellesskap er nøkkelen til å kunne leve gode liv.

Frivillig sektor er klar for deg, vær ikke i tvil om det. Nye impulser og mer mangfold er helt nødvendig for å utvikle seg inn i framtida.

Henrik på Raufoss (illustrasjon) legger ned bortimot 2000 timer i året som frivillig, i tillegg til å legge ned utrolig mange arbeidstimer er han en gledespreder av dimensjoner. Jobben han - og flere med han, gjør i jobber som ikke finnes i det ordinære arbeidsmarkedet er gull verdt i det store samfunnsregnskapet.

Et samfunns vellykkethet kan ikke bare måles i materielle goder. Trygge og inkluderende lokalsamfunn er avhengige av at mennesker har tillit til hverandre og til at samfunnet stiller opp når vi trenger det.

Innlandet og Norge har det frivillige engasjementet som x-faktoren i velferdsmodellen vår. Arbeiderpartiet vil fortsette å legge til rette for og forsterke dette engasjementet ved å være tilgjengelige, forutsigbare og anerkjennende. Vi skal selvsagt også bidra til å «smøre maskineriet» med virksom frivilligpolitikk.