Innlandet fylkeskommune hadde virket i 11 uker da pandemien traff oss med et smell og alt annet ble underordnet. Pandemien er fortsatt ikke over. Det var for tidlig å evaluere den nye fylkeskommunen på det den har levert og hvordan den har fungert i disse ekstraordinære månedene. Særlig når den nye regjeringen har sagt at den skal styrke både økonomien og organiseringen av fylkeskommunene.

Hvorfor presset den samme regjeringen da fylkestingene til å ta det store spørsmålet om oppløsning før de vet noe om hva disse bedrede rammebetingelsene kan innebære? Hadde det ikke vært en mer logisk rekkefølge og få et bedre faktagrunnlag å ta stilling til, etter at man kunne beregne hva nye rammebetingelser ville si for alternativene? Slik ville man i det minste sluppet å tolke og krangle om de økonomiske konsekvensene, fordi det kunne gjøres reelle beregninger gjennom nye modeller.

Da kunne man fått noen faktuelle svar på det spørsmålet ingen har klart å besvare i denne debatten; hva ville innbyggerne vinne på en oppløsning av Innlandet?

Det er ikke et svar på dette spørsmålet at flere partier var imot regionreformen da den ble innført. Ei heller at Solberg-regjeringen feilet i å innfri på hensikten om å tilføre de nye fylkeskommunene nye oppgaver. Det er jo nettopp dette den nye regjeringen nå har mulighet til, og har sagt den skal gjøre noe med.

Folk er lei av overkjøring og sentralisering, påpeker Sps fylkesvaraordfører. Det har hun åpenbart helt rett i. Men er det overkjøring og sentralisering fra Innlandet fylkeskommunes to virksomhetsår som har forårsaket dette? Det er jo som behørig argumentert for ganske begrenset hvilke tjenester og oppgaver fylkeskommunen har ansvar for.

Er det elevene i videregående skole som klager mest, eller brukerne av tannklinikkene? Alle kjenner en fylkesveg som skulle vært gjort noe med, og kollektivtrafikk er et relativt begrep i mange deler av Innlandet. Men dette har utviklet seg over tid, ikke minst i gode, gamle Oppland og Hedmark.

Når kampen nå er over, kan politikere og ansatte endelig samles om å utvikle Innlandet og bruke de «eventyrlige mulighetene» fylket har – og må få.